IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo in posredovanjem tega obrazca in/ali življenjepisa zagotavljam resničnost navedenih podatkov in soglašam, da  podjetje Profees d.o.o. osebne podatke hrani, uporablja in obdeluje za potrebe obveščanja na področju iskanja zaposlitve, v skladu z veljavno zakonodajo.

Izjavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, varovali ter ravnali z njimi v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Podjetje Profees d.o.o. jamči za varstvo podatkov in se zavezuje, da ne bo izvajalo nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznika. Vse zaupane podatke bo obravnavalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1;UL RS št. 94/2007).

Vaših podatkov brez vašega privoljenja ne bomo pod nobenim pogojem uporabili, jih v kakršnikoli obliki posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali ali za posredovanje vaših osebnih podatkov potencialnim delodajalcem z namenom iskanja zaposlitve (z vašo odobritvijo). Vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja in obdelave bodo vaši osebni podatki zbrisani, uničeni ali blokirani, razen tistih, ki bi bili opredeljeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja tovrstno gradivo.

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov info@profees.si

  • +38640983683

  • info@profees.si

HR Profees d.o.o. Vse pravice pridržane! © 2020