• Izobraževanja in delavnice

Po analizi stanja vaše organizacije in skladno z vašimi potrebami in željami izvajamo različne delavnice in izobraževanja, ki jih vaši posamezniki ali tim potrebuje:

  • Različnost in komunikacija

  • Timsko delo

  • Podajanje in sprejemanje povratne informacije

  • Oblikovanje ciljev in postavljanje prioritet

  • Vodenje sestankov in upravljanje s časom

  • Učinkovito upravljanje s stresom

Izobraževanja in delavnice individualno  prilagodimo vašim potrebam in ciljem.

  • +38640983683

  • info@profees.si

HR Profees d.o.o. Vse pravice pridržane! © 2020