• Psihološka testiranja in assesment center

Nudimo vam širok nabor različnih psiholoških testov, s katerimi boste dobili boljši vpogled v osebnostno delovanje vaših že obstoječih zaposlenih ali kandidatov v selekcijskem postopku. Psihološko testiranje prilagodimo vašim željam in potrebam. 

Rezultati, ki jih pridobimo s pomočjo standardiziranih psihodiagnostičnih testov, pripomorejo pri:

 • oceni primernosti posameznika za določeno delovno mesto

 • prepoznavanju potencialov posameznika za karierno napredovanje

 • prepoznavanju ključnih področij razvoja posameznika

S pomočjo psiholoških testov ugotavljamo

 • osebnostne lastnosti
 • intelektualne sposobnosti
 • sposobnost koncentracije
 • verbalne sposobnosti
 • timske vloge
 • motivacijo za delo in vrednote
 • način reševanja konfliktov.

Za celovito oceno po izvedenem testiranju, psiholog z vsakim posameznikom izvede še poglobljen intervju. Z njim se še dodatno in natančneje opredelijo ključne  prednosti posameznika, morebitne pomanjkljivosti ter motivacijski dejavniki v konkretnem delovnem okolju.

 • +38640983683

 • info@profees.si

HR Profees d.o.o. Vse pravice pridržane! © 2020