• Kadrovski outsourcing

Vedno večja konkurenca na trgu, ekonomski trendi ter stalne spremembe v podjetjih ustvarjajo potrebo po vse večji učinkovitosti. Ta je možna le, če imajo podjetja zaposlene prave ljudi, ki so ustrezno motivirani in usmerjeni k skupnim ciljem podjetja. Zato je postalo neizogibno, da organizacije izvajajo pregled nad svojimi internimi kadrovskimi praksami ter identificirajo dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, zadovoljstvo in posledično na produktivnost zaposlenih.

Za uspešnost organizacije je pomembno kadrovsko strategijo uskladiti s poslovnimi cilji. V skladu z vašo poslovno in kadrovsko strategijo, vam nudimo kadrovske rešitve, ki bodo ustvarile dodano vrednost vašemu podjetju. Naš cilj je postaviti procese in orodja, ki bodo prispevali k razliki med povprečnimi in odličnimi rezultati.

Kadrovske storitve in procesi, ki jih izvajamo:
  • Sistematizacija delovnih mest

  • Proces onboardinga

  • Sistem nagrajevanja

  • 360° ocenjevanje managementa

  • Podajanje in sprejemanje povratne informacije

  • Učinkovito vodenje sestankov in upravljanje s časom

  • Izpeljava procesa letnih razgovorov

  • Strateško kadrovsko svetovanje

  • +38640983683

  • info@profees.si

HR Profees d.o.o. Vse pravice pridržane! © 2020