• Razvoj kadrov

Za uspešnost organizacije je ključno, da izberemo prave posameznike ter jih nadalje motiviramo, izobražujemo in poslovno ter osebno razvijamo. Posamezniki v organizaciji si želijo napredka in razvoja. Obenem si tudi podjetje ne želi statičnih posameznikov, ki bi obstali na mestu.

Na ravni posameznikov, timov in celotne organizacije nudimo orodja in metode za prepoznavanje in razvoj kompetenc ključnih kadrov. Nudimo vam prilagojene strokovne rešitve, ki bodo usklajene z vašo poslovno strategijo.

Na podlagi vaših potreb v organizaciji izvajamo:
  • oceno kompetenc in razvojnega potenciala zaposlenih,

  • upravljanje talentov,

  • razvoj učinkovitih timov,

  • izboljšanje komunikacije v timih

  • učinkovito upravljanje s časom

  • +38640983683

  • info@profees.si

HR Profees d.o.o. Vse pravice pridržane! © 2020